Prihláška do členstva OZ

 

Za naše Visolaje je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom pomáhať všetkým občanom obce Visolaje.

 

Hlavnými cieľmi združenia sú:

 • podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; podpora kultúry a športu, výchova a vzdelávanie, zdravie ľudí, ochrana životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov,
 • vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, záujmových, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov,
 • aktívne sa podieľať na realizácii kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov a kurzov. 

Naše stanovy:

Stiahnuť 

Údaje o našom občianskom združení:

 • Dátum vzniku: 4. február 2020
 • IČO: 529 674 92
 • Zapísané v: Register občianskych združení MVS číslo spisu – VVS/1-900/90-58707

Štatutárny orgán o.z.:

 • Nadežda Komancová
  predseda o.z.
 • Bc. Ľubomíra Chlebanová, Ing. Ján Palkech
  zakladajúci členovia

Kontaktné údaje:

 • Adresa:
  • Za naše Visolaje, občianske združenie
  • Visolaje 380
  • 018 61 Visolaje
 • Email: ozvisolaje@gmail.com
 • Web: www.zanasevisolaje.sk